Restriksjonsforslag oversendes til EU-kommisjonen

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at Reach-restriksjonsforslag mot siloksanene D4, D5 og D6 oversendes EU-kommisjonen for endelig vedtak.

Publisert 13.07.2020

Forslaget har vært på offentlig høring og nå foreligger samlet anbefaling fra Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac) om restriksjon av stoffene.

Forslaget omfatter restriksjoner i omsetning av enkelte personlige pleieprodukter, forbrukerprodukter og produkter som brukes av profesjonelle, om de inneholder siloksanene D4, D5 og D6 i konsentrasjoner over 0,1 prosent.

Oversendes til EU-kommisjonen

Restriksjonsforslaget sammen med Rac og Seacs samlede anbefaling oversendes nå til EU-kommisjonen som grunnlag for endelig vedtak.

Innebærer restriksjon/begrensning eller forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter.

Gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Restriksjonene er listet i Reach-forordningens vedlegg XVII.

Lenker