Mange tiltak mot skrantesjuke også i fjor

Det ble ikke påvist smittsom skrantesjuke (CWD) i 2019, ifølge årsrapporten som oppsummerer arbeidet i fjor.

Publisert 17.06.2020

I alt ble mer enn 30 0000 prøver fra hjortedyr analysert i løpet av året, for å få oversikt over utbredelsen av sykdommen.

Det er Mattilsynet og Miljødirektoratet som oppsummerer arbeidet som ble gjort i en ny årsrapport for 2019.