Alternativer til etylenoksid som biocid

Echa ønsker informasjon om alternativer til etylenoksid brukt som biocid. Høringsfristen er 8. juni 2020.

Publisert 15.05.2020

Det pågår en vurdering på EU-nivå for å undersøke om etylenoksid kan brukes som aktivt stoff i biocidprodukter. Norge, ved Miljødirektoratet, er rapportørland. Vi har dialog med andre EU/EØS-land og Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa).

Oppfyller kriterier for substitusjon

Etylenoksid oppfyller biocidforordningens kriterier for substitusjon, fordi det har bekymringsfulle egenskaper for helse og muligens miljø. Echa inviterer nå interesserte parter til å levere informasjon om tilgjengelige alternativer. Informasjonen som kommer inn, vil bli en del av grunnlaget for å vurdere nødvendigheten av etylenoksid til biocidbruk.

Industriell sterilisering av medisinsk utstyr

Det aktuelle bruksområdet er industriell sterilisering av medisinsk utstyr til engangsbruk. Denne steriliseringen skjer under produksjonsprosessen, før det medisinske utstyret settes på markedet. Det er alternativer til etylenoksid innen denne bruken Echa nå ønsker informasjon om.

Både konfidensiell og ikke-konfidensiell informasjon kan sendes inn til høringen.

Frist for å sende informasjon til Echa er 8. juni 2020

Annen biocidbruk?

Hvis du har informasjon om annen biocidbruk av etylenoksid, eksempelvis sterilisering av museumsgjenstander, arkivmateriale eller bøker, eller sterilisering av flergangsutstyr på sykehus hvis dette ikke er utelukkende medisinsk utstyr, vil vi gjerne at du tar kontakt med Miljødirektoratet per e-post.

Etylenoksid brukt til å sterilisere medisinsk utstyr som allerede er satt på markedet, omfattes av regelverket for medisinsk utstyr, forvaltet av Legemiddelverket.