Revisjon av grensekryssforordningen for avfall

EU har åpnet den offentlige høringen av revisjon av grensekryssforordningen (Waste shipment regulation 1013/2006) med høringsfrist 30. juni 2020.

Publisert 14.05.2020

Eksportører og importører av avfall og andre som er berøres av bestemmelsene i grensekryssforordningen (som er implementert i avfallsforskriften kapittel 13) har nå mulighet til å bidra i arbeidet med å revidere grensekryssforordningen.