Autorisasjonslista i Reach: 7 nye stoffer foreslås

Kjemikaliebyrået Echa foreslår at sju nye stoffer på kandidatlista i Reach underlegges krav om autorisasjon. Høringsfristen til Echa er 5. juni 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 20.03.2020

Hvis EU-kommisjonen vedtar Echas forslag og det ikke er mulig å finne alternative stoffer eller bruke alternativ teknologi (substitusjon), må virksomheter søke Echa om godkjenning for fortsatt å kunne bruke stoffene etter gitte tidsfrister.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4), Cas-nr 556-67-2
  • Decamethylcyclopentasiloxane (D5), Cas-nr 541-02-6
  • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6), Cas-nr 540-97-6
  • Terphenyl, hydrogenated, Cas-nr 61788-32-7
  • Dicyclohexyl phtalate (DCHP), Cas-nr 84-61-7
  • Disodium octaborate, Cas-nr 12008-41-2
  • Benzene-1,2,4tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride; TMA, Cas-nr 552-30-7

Gi innspill til Echa

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge.

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Relevante lenker