Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Kjemikaliebyrået Echa foreslår å utvide kandidatlista i Reach med fem nye stoffer, blant annet to imidazoler. Høringsfrist til Echa er 17. april 2020.

Publisert 20.03.2020

Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer med særlig stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC) blir de ført opp på kandidatlista i Reach.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • 1-vinylimidazole, Cas-nr 1072-63-5
  • 2-methylimidazole, Cas-nr 693-98-1
  • Butyl 4-hydroxybenzoate, Cas-nr 94-26-8
  • Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin Cas-nr 22673-19-4
  • Resorcinol, Cas-nr 108-46-3 

Gi innspill til Echa

Kommende endringer i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet.

Relevante lenker