Miljø-DNA: gjennomgang av kriterier

Miljødirektoratet ønsker å sikre en god fundering og etterprøvbarhet av offentlige oppdrag som inkluderer bruk av DNA-strekkoding og miljø-DNA.

Publisert 24.03.2020

Det innebærer å sette krav til:

  1. En omforent minstestandard på henvisning til og bruk av offentlig tilgjengelig referansemateriale.
  2. En felles plattform for innrapportering og offentlig tilgjengeliggjøring av DNA- sekvenser og tilhørende metadata fra oppdrag.
  3. Oppbevaring av innsamlede prøver, som ikke analyseres umiddelbart, over lengre tid for å sikre at disse er tilgjengelig for framtidig forskning og forvaltning, uavhengig av opprinnelig oppdragsinstitusjon.

NTNU Vitenskapsmuseet, som leder av nettverket Norwegian Barcode of Life, har i 2019 hatt i oppdrag fra Miljødirektoratet å koordinere fagmiljøene ved en gjennomgang av kriterier for bruk av DNA-strekkoding og miljø-DNA.

Gjennomgangen er gjort for å sikre nødvendig reproduserbarhet ved rapportering av data og metadata, samt lagring av prøver fra prosjekt hvor miljø-DNA benyttes i forvaltningen.