Ny høring for daminozide (ISO)

Kommentarer på forslaget om ny harmonisert klassifisering og merking sendes til Echa innen 30. mars 2020.

Publisert 23.03.2020

Forslaget har allerede vært på høring, men Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) ber nå om kommentarer på ny informasjon om fareklassene kreft og mutagenisitet for stoffet daminozide (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutanoic acid; N-dimethylaminosuccinamic acid (EC 216-485-9, CAS 1596-84-5).

Kommentarer til denne målrettede høringen sendes til Echa innen 30. mars 2020.

Echa: Harmonised classification and labelling targeted consultation

.