Skyteprøver påvirkes av pandemien

Stengte skytebaner på grunn av koronaviruset gjør det vanskelig å avlegge skyteprøve når jaktåret starter 1. april.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 26.03.2020

Oppdatering 30. april 2020: Dette er en eldre artikkelen. Se lenken for oppdatert informasjon om skyteprøven.

 

Alle storviltjegere skal avlegge obligatorisk skyteprøve før jakta starter. Storviltjakta starter på høsten, men jaktåret begynner 1. april og mange starter tidlig med forberedelser til høstens jakt.

Samling av jegere på skytebanene medfører dessverre også smitterisiko i tilknytning til koronautbruddet. De to hovedaktørene Det frivillige skyttervesenet (DFS) og Norges jeger- og fiskerforening har derfor stengt sine skytebaner.

Miljødirektoratet støtter beslutningen og ønsker ikke å stimulere til økt aktivitet inntil situasjonen er avklart. Vi oppfordrer skyteprøvearrangører og jegere til å fortsette å følge de råd som blir gitt av Folkehelseinstituttet.

For storviltjakt som fortsatt pågår og eventuell skadefelling vil skyteprøve avlagt i jaktåret 2019/2020 fortsatt være gyldig denne våren så lenge det ikke er mulig å avlegge ny prøve. Vi vil fortløpende vurdere denne situasjonen.

Endringer i instruks for skyteprøven

Miljødirektoratet endrer i år instruksen for gjennomføring av skyteprøver for å legge til rette for digital dokumentasjon av obligatorisk skyteprøve.

Den nye instruksen trer i kraft 1. april 2020. For å kunne gjennomføre denne omleggingen utvikles det nå nye apper til bruk for både jeger og arrangører av skyteprøve.

Ferdigstilling av apper påvirkes

Etter planen skulle appene lanseres til starten av nytt jaktår 1. april. Appene er utviklet, men det er ikke mulig å gjennomføre nødvendig testing på skytebaner på grunn av koronasituasjonen. Det er også restriksjoner på omfattende endringer i Jegerregisteret av samme grunn.

Lansering av appene Min jegerdokumentasjon og Skyteprøvekontrollør blir derfor utsatt inntil videre. Ettersom pandemisituasjonen er så lite forutsigbar kan vi ikke gi noen eksakt dato for lansering.

Miljødirektoratet tror ikke at utsatt lansering vil medføre vesentlige ulemper for storviltjegere og arrangører, da koronasituasjonen medfører liten eller ingen aktivitet på skytebanene nå.

Hvis det oppstår tilfeller der gjennomføring av skyteprøve blir aktuell før appene er lansert vil tidligere praksis gjelde. Det vil si at vitnemål i papir fortsatt er gyldig som dokumentasjon av skyteprøve. Denne dokumentasjonen vil fortsatt være gyldig etter at de nye appene er lansert.

Vitnemålet kan enten skrives ut fra våre nettsider eller fås på skytebanen. Skyteprøvearrangører kan bestille blokker med vitnemål fra iss@miljodir.no.