Digital veileder for besøksforvaltning i verneområder

Nå kan du finne den digitale veilederen for besøksforvaltning i norske verneområder på Miljødirektoratets nettsider.

Publisert 05.11.2020

Du kan nå gå direkte til de ulike delene av veilederen og finne akkurat det du trenger. Teksten er noe omarbeidet og malen gjelder nå alle som skal lage en besøksstrategi, uavhengig om den er enkel eller mer omfattende.

Kapitlet for kommunikasjonsplan er revidert ytterligere og det kommer nå tydeligere frem hvordan en slik plan vil bli for områder med få forvaltningsutfordringer. Besøksforvaltning i norske verneområder har som mål å finne en balansegang i forvaltningen av et verneområde mellom å gi gode opplevelser for den besøkende, lokal verdiskapning og å ivareta naturverdiene.

Veilederen presenterer også verktøy for kunnskapsinnhenting på temaene sårbare naturverdier, brukerundersøkelser og reiselivskartlegging. Det er også mulig å laste ned hele veilederen som pdf.