Natriumdikromat-autorisasjon under Reach

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til en søker for begrenset bruk av natriumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 06.11.2020

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

  • Stoff - Natriumdikromat
  • Virksomhet - Wesco Aircraft EMEA Limited
  • Echa ID-nummer med lenke til mer om søknaden0097-01

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Relevante lenker