Ressurspanelet: Bedre materialbruk gir mindre utslipp

Sirkulær økonomi-tiltak kan gi betydelig bidrag til å nå Parisavtalens klimamål, ifølge det internasjonale ressurspanelet.

Publisert 24.11.2020

Det internasjonale ressurspanelet (IRP) lanserer nå en ny rapport om hvordan mer effektiv bruk av materialer kan gi lavere utslipp av klimagasser.

De anbefaler å se på hele livsløpet til biler og boliger, fra design til bruk av miljøvennlige materialer, ombruk og materialgjenvinning. Arealeffektiv boligbygging, bildelingsordninger og redusert størrelse på biler er andre tiltak for at landene skal nå sine klimamål.

Utslipp fra materialbruk i boliger kan reduseres kraftig

Ifølge ressurspanelet kan utslipp av klimagasser fra materialbruk i boliger i G7-landene og Kina reduseres med minst 80 prosent innen 2050. G7 omfatter de sju rikeste demokratiske industrilandene (Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA).

Dette kan blant annet gjøres gjennom å designe hus der materialer brukes mer effektivt, i tillegg til økt grad av materialgjenvinning av byggematerialer.

Mindre utslipp fra personbiler

Rapporten viser også at klimagassutslipp fra bruk av materialer til å lage personbiler kan reduseres med opptil 70 prosent i G7-landene og 60 prosent i Kina og India innen 2050.

Dette kan blant annet oppnås gjennom bildeling og ved å redusere størrelsen på biler. Utslipp fra produksjon av ulike materialer står for 23 prosent av globale utslipp av klimagasser. Det er nå sammenlignbart med utslipp fra landbruk, skogbruk og endring i arealbruk til sammen.

Rapporten viser til at det er viktig å se på mer effektiv bruk av materialer for å redusere det globale karbonavtrykket.

Les mer