EUs veikart mot null forurensning

EU-kommisjonen ber om innspill til veikartet for handlingsplanen "Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil" til 29. oktober 2020.

Publisert 12.10.2020

Handlingsplanen er et av initiativene under European Green Deal. Den skal bidra til å redusere forurensning fra luft, vann, jord og forbrukerprodukter, slik at Green Deals mål om å beskytte borgere og økosystem blir ivaretatt.

Hovedpunkter i handlingsplanen

  1. Styrke implementering og håndheving av regelverk.
  2. Vurdere behov for å forbedre eksisterende helse- og miljøregelverk.
  3. Søke forbedringer i styringen av forurensningspolitikk, ved bruk av både eksisterende og nye datakilder og modeller.
  4. Bidra til samfunnsendring og  bevissthet om at bærekraftig forbruk har betydning for redusert forurensning, blant annet ved bruk av digitale løsninger.

Ber om innspill til 29. oktober 2020

Veikartet skisserer innhold og videre prosess med handlingsplanen.