Forurenset sjøbunn i Horten ferdig ryddet

400 000 kvadratmeter sjøbunn i Horten indre havn er nå dekket med rene masser.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.10.2020

Horten indre havn var svært forurenset etter mer enn 100 år med industri og militær virksomhet. Havnedrift og flere området med grunn sjøbunn bidro til at forurensningene ble virvlet opp og spredt rundt.

Spleiselag bak oppryddingen

Prosjekt "Ren Indre Havn" er et samarbeid og spleiselag mellom staten ved Miljødirektoratet og Forsvarsbygg, Horten Industripark og Horten kommune. Forurenset havbunn tilsvarende arealet av 60 fotballbaner, er blitt dekket til.

Oppryddingen av forurenset sjøbunn ble markert i Horten torsdag.

Sjøbunnopprydding i Horten