Høring om EUs regelverk for kasserte kjøretøy

EU inviterer alle interessenter til å gi innspill til veikartet som varsler revisjon av EUs regelverk for kasserte kjøretøy.

Publisert 23.10.2020

EUs mål er at kasserte kjøretøy skal behandles på en miljømessig god måte. Dette innebærer at bruken av farlige stoffer i nye biler skal elimineres og at så mye som mulig av deler og materialer fra kasserte kjøretøy skal ombrukes eller materialgjenvinnes.

Bedre håndtering av kasserte kjøretøy

Veikartet foreslår å bedre innsamling, behandling og materialgjenvinning av kasserte kjøretøy. EU foreslår også tiltak for å stimulere bilindustrien til å designe og produsere biler som er bærekraftige  i tråd med EUs Green Deal.

EU inviterer alle interessenter til å gi innspill til veikart for revisjon av ELV-direktivet om kasserte kjøretøy innen 19. november 2020.