Jegere på Hardangervidda kan felle morløs kalv

Miljødirektoratet dispenserer fra hjorteviltforskriften slik at jeger kan felle én kalv i tillegg til ett valgfritt dyr per kontrollkort.

Publisert 25.09.2020

Miljødirektoratet har allerede dispensert fra hjorteviltforskriften § 30, slik at det ut jakta 2020 kan felles valgfritt dyr på alle kontrollkort i Hardangervidda. For å unngå at felling av simler fører til morløse kalver, åpner Miljødirektoratet nå for at jeger kan felle én kalv i tillegg til ett valgfritt dyr per kontrollkort. Vedtaket er gjort etter innspill fra villreinnemnda for Hardangerviddaområdet.

Felte kalver skal rapporteres som normalt i Hjorteviltregisteret eller via Sett og skutt. Det skal også rapporteres som normalt på fellingsrapporten slik at fellingsstatistikken blir korrekt.