Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (f-gasser).

Publisert 24.09.2020

Nå inviterer de til en offentlig høring om regelverket som grunnlag for gjennomgangen som starter opp i høst. Alle, både myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner er invitert til å gi innspill. Det er mulig å gi innspill fram til 29. desember 2020.