Oppdaterte tall for bruk av biodrivstoff i veitransport

36 millioner liter flytende biodrivstoff fra aktører ikke omfattet av omsetningskravet ble solgt til veitransport. Litt under halvparten var palmeolje

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 18.09.2020

Miljødirektoratet har kartlagt salg av flytende biodrivstoff og bruk av palmeolje som råstoff til veitransport fra drivstoffleverandører som ikke var rapporteringspliktige på omsetningskravet i 2019.

Fram til 1. juli 2020 var ikke aktører som bare solgte flytende biodrivstoff omfattet av omsetningskravet. De var derfor heller ikke rapporteringspliktige til Miljødirektoratet.

Dette gjaldt fire aktører som Miljødirektoratet kjenner til: Adesso BioProducts, Eco-1, Biofuel-Express og Energifabriken.

Fra 1. juli 2020 ble aktørene rapporteringspliktige

Etter en forskriftsendring ble også disse aktørene fra 1. juli 2020 underlagt rapporteringsplikt for flytende biodrivstoff til veitransport. Det vil si at alt flytende biodrivstoff omsatt til veitransportformål skal rapporteres til Miljødirektoratet.

Biodrivstoffet de bruker for å oppfylle omsetningskravet, vil da også være underlagt krav om oppfyllelse av EUs bærekraftskriterier.

Høyere totalt volum av biodrivstoff til veitransport enn tidligere registrert

Kartleggingen viser at 36 millioner liter flytende biodrivstoff fra de fire aktørene vi kjenner til, ble solgt til veitransport i 2019. Av dette var rundt 15 millioner liter palmeolje. Disse tallene er basert på frivillig rapportering, og er derfor noe usikre.

I motsetning til rapportering på omsetningskravet, er ikke volumene og råstoffopplysningene kontrollert av uavhengig revisor.

Tidligere i år publiserte vi statistikk basert på innrapporteringen fra aktører som var omfattet av omsetningskravet. Når man inkluderer tallene fra de fire aktørene i statistikken, var totalt salg av flytende biodrivstoff til veitransport 642 millioner liter i 2019. Av mengden totalt biodrivstoff utgjorde palmeolje 126 millioner liter.

Én aktør rapporterte salg av palmeolje

Av de som ikke var rapporteringspliktige i 2019 var det kun Eco-1 som rapporterte salg av palmeolje. Raps, animalske biprodukter og brukt frityrolje var de andre råstoffene som ble rapportert brukt.

Eco-1 har også rapportert inn bruk av 11 millioner liter palmeolje til andre markeder enn veitransport. 

For bruk av biodrivstoff til andre markeder som anlegg, fyring og sjøfart er det i dag ikke rapporteringsplikt og heller ikke krav om oppfyllelse av EUs bærekraftskriterier.

Regjeringen varsler opptrapping av kravet

Veibruksavgift ble innført på alt biodrivstoff 1. juli 2020. Tidligere var det bare biodrivstoff innenfor omsetningskravet som måtte betale veibruksavgift.

For å unngå reduserte andeler biodrivstoff som en følge av avgiftsendringen, ble omsetningskravet økt fra 1. juli 2020. Samtidig vil økt delkrav for avansert biodrivstoff bidra til å redusere andelen matoljebasert biodrivstoff, som palmeolje.

Regjeringen har også varslet en ytterligere opptrapping av kravet 1. januar 2021.