Nullutslippstransport i offentlige leveranser

Miljødirektoratet og  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring med kunnskapsgrunnlag som viser stort potensial for nullutslipp.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.09.2020

Regjeringen varsler krav til offentlige leveranser 

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for rundt 520 milliarder kroner årlig. Regjeringen har i Granavoldenplattformen varslet at det vil bli stilt krav om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige der det ligger til rette for det.   

På oppdrag for Klima- og Miljødepartementet har Miljødirektoratet og DFØ sett på seks segmenter innen transport. Utredningen ser på hvor det er hensiktsmessig å stille krav om nullutslippstransport i leveranser av varer og tjenester til det offentlige.  

Stort potensial for person- og varebiler 

Arbeidet viser at det på kort sikt er størst potensial for nullutslippstransport i anskaffelser som omfatter personbiler og varebiler. Dette er typisk drosjetjenester, håndverker- og servicetjenester og varetransport. Her er nullutslippstransport allerede tilnærmet konkurransedyktig med konvensjonelle drivstoff på pris, og det er mulig å stille krav i offentlige anskaffelser i vesentlig større grad enn i dag.    

Kan bidra til teknologiutvikling 

For lastebiler, renovasjonsbiler og anleggsmaskiner er kostnadene fortsatt betydelig høyere for nullutslippskjøretøy. Ved å etterspørre nullutslipp i disse mer teknologisk umodne segmentene, kan teknologi og kostnadsbarrierer brytes ned på lengre sikt. Dette gjelder særlig anleggsmaskiner, hvor det offentlige er en stor kunde.   

Utredningen er en del av grunnlaget for regjeringens handlingsplan for grønne offentlige anskaffelser.