Trua arter: Merkekrav utsettes

Kravene til eiersertifikat og merking for innenlands besittelse av visse eksemplarer av truede dyrearter trer ikke i kraft før 2023.

Publisert 09.09.2020

Cites er en konvensjon som regulerer handel med truede dyre- og plantearter.

I den norske Cites-forskriften er det krav om Cites eiersertifikat og merking for innenlands besittelse av visse eksemplarer av truede dyrearter. Fristen for å skaffe seg merker og eiersertifikat var opprinnelig satt til 1. juli 2020.

Denne fristen ble i sommer utsatt til 1. juli 2023 gjennom forskriftsendring. Se Cites-forskriften for mer informasjon.

Les mer om merking og Cites