Høring om bly i ammunisjon og fiskesøkker

Echa ber om innspill til Reach-restriksjonsforslag for bly i ammunisjon og fiskesøkker innen 24.09.2021. Tidlige innspill ønskes innen 05.05.2021.

Publisert 06.04.2021

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om restriksjon for omsetning og bruk av blyammunisjon til både jakt og sportsskyting og i fiskesøkker.

Bly er giftig og har mange alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr. Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. Bly er på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået Echa slippes det ut store mengder bly som følge av jakt. I tillegg brukes mellom 10 og 20 tusen tonn bly til sportsskyting årlig.

Webinar om restriksjonsforslaget

Echa vil også holde et webinar om den foreslåtte restriksjonen 15. april 2021, 10.00-12.00. I løpet av dette webinaret vil Echas eksperter forklare nærmere hvilken informasjon de etterspør til dette restriksjonsforslaget, og hvordan man kan sende inn innspill.

Webinaret er på engelsk og er åpent for alle som er interessert i å sende inn innspill til Echa.

Det er mulig å sende inn spørsmål på forhånd gjennom et webskjema (innen kl. 16.00, 11. april 2021). Det vil også være mulig å sende inn spørsmål mens webinaret pågår.

Gi innspill til Echa

Echa ber om høringsinnspill innen 24. september 2021. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 5. mai 2021, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

På nettsiden der man kan gi innspill har Echa også utarbeidet et informasjonsskriv om forslaget til restriksjon, her står det mer om bakgrunnen for forslaget, videre gang i arbeidet og hvordan man kan sende inn innspill.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker