EU-høring om veikart for tiltak mot sekundær mikroplast

EU-kommisjonen har lagt ut et veikart om hvordan de planlegger å jobbe med regulering av sekundær mikroplast.

Publisert 07.12.2021

Arbeidet vil i all hovedsak fokusere på tiltak som begrenser utslipp av mikroplast til miljøet fra dekk, tekstiler og plastpellets.

Aktuelle tiltak er merking, standardisering, sertifisering og utvikling av regelverk med den hensikt å håndtere utslipp av mikroplast i hele produktet sin livsfase. Høringen er åpen frem til 28. desember 2021.