Fem nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Koppangsøyene, Utsira, Eikesdalen, Kaupang og Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik blir en del av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.12.2021

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har gitt sin tilslutning til de nye områdene etter tilråding fra Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren.