2,4-dinitrotoluen: Innspill til restriksjonsforlag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for 2,4-dinitrotoluen innen 10. mars 2021.

Publisert 16.02.2021

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for 2,4-dinitrotoluen.

Det er Echa som skal utarbeide restriksjonsforslaget som skal være ferdig 16. juli 2021.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 10. mars 2021.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker