Ny klimatilpasning-strategi i EU

Om vi lykkes med å redusere klimagasser med 55 prosent i 2030 og bli utslippsnøytrale innen 2050, vil klimaendringene fortsatt endre Europa og verden.

Publisert 26.02.2021

EU-kommisjonen publiserte 24. februar 2021 en ny strategi for klimatilpasning i EU. Kommisjonen inviterer EU-parlamentet og Rådet til å slutte seg til strategien.

Hovedfokus i strategien er:

  • Oppmuntre til investeringer i naturbaserte løsninger.
  • Gjøre økonomien klimarobust.
  • Gjøre viktig infrastruktur mer motstandsdyktig mot klimaendringene.
  • Legge til klimafaktor i praktisk risikostyring.
  • Bedre arbeidet med forebygging og beredskap.