Krav om merking av enkelte plastprodukter

Miljødirektoratet utarbeider nå forslag til forskrift om merking av enkelte engangs plastprodukter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 26.01.2021

Merkekravene gjelder fra 3.juli 2021 for sanitetsprodukter som bind og tamponger, våtservietter, tobakksprodukter med filter og filtre til tobakksprodukter, og drikkebegre.

Merkingen skal gi forbrukerne informasjon om avfallshåndtering, at produktet inneholder plast, og de negative miljøeffektene ved forsøpling og annen uønsket avfallshåndtering (f.eks. om produktene kastes i toalettet).

Tydelig merking skal bidra til å redusere forsøpling ved å informere og bevisstgjøre forbrukere om at produktene inneholder plast, og til å oppnå en bedre avfallshåndtering for disse produktene.

Tillatt med klistremerker i overgangsperiode

Forordning (EU 2020/2151) om harmoniserte merkekrav for enkelte engangsprodukter i plast ble vedtatt av EU-kommisjonen 17. desember 2020. Dette er en gjennomføringsrettsakt som utfyller kravene i EUs direktiv om plastprodukter (EU 2019/904) artikkel 7 til merking av enkelte engangsprodukter i plast.

Forordningen gjelder fra 3.juli 2021, samme dato som kravet i direktivet om merking av produkter.  Forordningen inneholder harmoniserte spesifikasjoner for plassering, størrelse og design av merkene. 

Miljødirektoratet utarbeider nå forslag til forskrift som vil gjennomføre merkekravene i direktivets artikkel 7 og forordningen i norsk rett.

Det er viktig at bransjeorganisasjoner, produsenter og importører gjør seg kjent med kravene til merking. Vi gjør oppmerksom på at det i en overgangsperiode vil være tillatt å bruke klistremerker på emballasje og produkter som settes på markedet før 4.juli 2022.