TDFA-restriksjonen gjelder nå

Restriksjonen mot tridekafluoroktylsilantriol og derivater av stoffet (TDFA-er) i sprayprodukter, som er gjennomført i Reach-forskriften, gjelder nå.

Publisert 11.01.2021

Nå er det ikke lenger lov å omsette (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol, dens mono-, di-, tri-O- (alkyl)derivater (TDFA-er) i sprayflasker til forbrukere i EU/EØS-området.

TDFA-restriksjonen gjelder fra 2. januar 2021

Restriksjonen har som hensikt å forhindre lungeskader ved bruk av disse stoffene i sprayform.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker