Euclef - søketjeneste for kjemikalieregelverk utvides

Kjemikaliebyrået Echa utvider Euclef med 16 nye regelverk. Søketjenesten består nå av 56 EU-regelverk for kjemikaler.

Publisert 16.03.2021

The European Union Chemical Legislation Finder (Euclef) er Echa sin søketjeneste der EU-regelverk for kjemikaler er samlet. Tjenesten gir oversikt over hvordan et stoff er regulert i EUs kjemikalieregelverk og hvilke juridiske plikter som følger. Euclef er utvidet med 16 regelverk og inneholder nå totalt 56 EU-regelverk for kjemikalier. De nye regelverkene omfatter blant annet plantevernmidler, kjøretøy, matkontaktmaterialer, medisinsk utstyr og helse og sikkerhet på jobb.

Søketjenesten er gratis, og er integrert i kjemikaliesøket på Echas nettside, det er også etablert en egen svartjeneste til søketjenesten.

Lenker