Tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommunen 2022

Fristen for å søke om tilskudd til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold er 1. februar, men søknadsprosessen bør starte allerede nå.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 18.11.2021

Tilskuddsordningen for å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold videreføres i 2022. Målet med ordningen er å styrke naturforvaltningen i kommunene og bidra til en større bevissthet rundt egne naturverdier.

Kommunedelplanen skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunens arealforvaltning. Den skal skape forutsigbarhet for forvaltningen, grunneiere og utbyggere, og samtidig være et godt redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs.  

Hva må inkluderes i søknaden?

I søknaden om tilskudd må målene for kommunedelplanen beskrives, og hvordan arbeidet skal organiseres. Hvordan kommunen vil sikre medvirkning fra innbyggere og andre interessenter i prosjektet må også inkluderes.

Hvordan søker jeg?

Søknaden skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Frist for å sende inn søknad er 1. februar 2022.

Kommunen forplikter seg til å vedta oppstart med planprogram innen utgangen av 2022, og planen skal være sluttbehandlet i løpet av 2023.

Eksempler fra pilotprosjektet

Det er tidligere gjennomført et pilotprosjekt i 10 kommuner med utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfold. Erfaringene fra pilotprosjektet er oppsummert i denne evalueringsrapporten:

Se også denne veilederen