Foreslår ny forskrift om CO2-kompensasjon for industri

Miljødirektoratet har sendt forslag til ny forskrift om CO2-kompensasjon for industrien på høring. Frist for uttalelser er 7. januar 2022.

Publisert 08.10.2021

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet foreslått en ny forskrift om CO2-kompensasjon for industrien for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2030.

Formålet med den norske CO2-kompensasjonsordningen er å motvirke karbonlekkasje grunnet økning i elektrisitetspriser som følge av EUs klimakvotesystem.

Frist for uttalelser er 7. januar 2022. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne nettsiden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.