Kommunens ansvar for forsøpling - oppdatert veileder

Miljødirektoratet har nå oppdatert veiledningsmaterialet til kommunene for å følge opp forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.10.2021 | Oppdatert 12.10.2021

Forsøpling er avfall på avveie og kan være både skjemmende for omgivelsene og en kilde til forurensning.  Kommunen har ansvar for forsøpling etter forurensningsloven og har plikt til å undersøke. De har lokalkunnskap til å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig i de enkelte sakene og har derfor ansvaret for å følge opp forsøplingssaker på kommunens arealer.  

Vi håper veilederen vil være et nyttig hjelpemiddel for kommunene. 

Den nye veilederen på miljodirektoratet.no er en oppdatert versjon av veilederen som tidligere var tilgjengelig på miljøkommune.no.