Nye funksjoner i Hjorteviltregisteret

Valdansvarlige kan nå levere fellingsrapport fra villreinjakta elektronisk, og villreinnemnda kan enkelt sende påminnelser om rapportering.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.10.2021

Elektronisk fellingsrapport  

I år kan villreinvaldansvarlige levere fellingsrapporten fra villreinjakta elektronisk i Hjorteviltregisteret. Fellingsrapporten baseres på felte dyr som jegere har registrert i Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt. Valdansvarlig må selv legge inn felte villrein dersom det er noen som mangler, og godkjenne alle felte dyr før rapporten kan leveres.  

Når valdansvarlig har levert elektronisk fellingsrapport, er det ikke lenger mulig for jeger å legge inn flere felte dyr.

Villreinnemnda trenger ikke opprette fellingsrapport i Hjorteviltregisteret dersom valdansvarlig leverer denne elektronisk, men nemnda må fremdeles rapportere jaktstatistikk til SSB.

Les mer om elektronisk fellingsrapport og se leveringen steg for steg i denne veiledningen:

Fellingsavgifter 

Fellingsrapporten er grunnlaget for fellingsavgiftene som hvert vald skal betale for felte villrein. Valdansvarlig må derfor bekrefte at rapporteringen er korrekt ved innsending i Hjorteviltregisteret. Når Miljødirektoratet henter ut faktureringsgrunnlaget, vil nødvendige opplysninger for fakturering følge med.  

Elektronisk påminnelse om rapportering  

En annen ny funksjon i Hjorteviltregisteret er at villreinnemnda enkelt kan sende ut påminnelser om rapportering til valdansvarlige. Påminnelsen sendes til valdansvarlige som har epost registrert i Hjorteviltregisteret. Villreinnemnda velger selv hvilke vald som skal få påminnelsen. Elektronisk påminnelse om rapportering finner du på samme side som fellingsrapporter registreres.  

Du finner alle disse nye funksjonene i Hjorteviltregisteret:

Spørsmål? 

Trenger du hjelp med Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt, kontakt Naturdata på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10. Naturdata driver gratis brukerveiledning på oppdrag fra Miljødirektoratet.