EUs klimapakke får stor betydning for Norge

EUs nye pakke med regelverk skal sikre at klimamålene nås. Norge må ruste seg for rask implementering av klimapakken "Klar for 55" (Fit for 55).

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.09.2021

Klimapakken skal gjøre at EU når målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. Den legger også grunnlaget for klimanøytralitet innen 2050.

Klar for 55-pakken viser hvor raskt EU jobber med å implementere målene om å redusere utslippene av klimagasser til reell politikk.

EU-kommisjonen har lagt fram et omfattende regelverksforslag med en ambisiøs tidsplan. Forslagene er nå på høring i alle EU-land og i Norge.

Norge har klimaavtale med EU

Norge har inngått en avtale med EU om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. Norge har siden forsterket målet under Parisavtalen, og regjeringen ønsker å samarbeide med EU om å oppfylle det forsterkede målet. Fortsatt samarbeid betyr at Klar for 55-pakken vil få stor betydning for Norge.

Effektiv implementering i Norge er viktig for å få ned utslipp og for å sikre like konkurransevilkår for næringslivet. Spesielt viktig er det for voksende grønne næringer, som er avhengige av at vi holder tritt med internasjonale reguleringer.

Samlet høringssvar om EUs klimapakke fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har gitt ett samlet svar på de ulike høringene som regjeringen har lagt ut.

Med dette ønsker vi å synliggjøre omfanget og kompleksiteten i EUs klimapakke Klar for 55, og vise at helheten og samspillet mellom de ulike reguleringene er viktig.