69 døde gauper under årets kvotejakt

66 gauper ble felt i forbindelse med jakta. I tillegg ble ett dyr avlivet av dyrevelferdshensyn, ett påkjørt og ett funnet død av ukjent årsak.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.04.2022

Den totale kvoten i Norge på 74 gauper er ikke blitt helt fylt i år. Dette skyldes at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten har blitt fylt opp. 

Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i region 7 og 8 for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet. Kvoten ble derfor satt noe lavere enn anbefalingene fra rovviltnemndene. Også i region 4 og 5 ligger bestanden betydelig under målet, og der ble det ikke åpnet for kvotejakt.

Gaupa som døde av ukjent årsak i region 6 og gaupa som ble avlivet av dyrevelferdshensyn i region 5, er ikke belastet kvote for jakt på gaupe. Til sammen er derfor 67 gauper belastet kvoten.