69 døde gauper under årets kvotejakt

66 gauper ble felt i forbindelse med jakta. I tillegg ble ett dyr avlivet av dyrevelferdshensyn, ett påkjørt og ett funnet død av ukjent årsak.

Publisert 01.04.2022

Den totale kvoten i Norge på 74 gauper er ikke blitt helt fylt i år. Dette skyldes at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten har blitt fylt opp. 

Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i region 7 og 8 for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet. Kvoten ble derfor satt noe lavere enn anbefalingene fra rovviltnemndene. Også i region 4 og 5 ligger bestanden betydelig under målet, og der ble det ikke åpnet for kvotejakt.

Gaupa som døde av ukjent årsak i region 6 og gaupa som ble avlivet av dyrevelferdshensyn i region 5, er ikke belastet kvote for jakt på gaupe. Til sammen er derfor 67 gauper belastet kvoten.