Autorisasjon under Reach for seks ulike stoffer

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til søkere om å bruke stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.04.2022 | Oppdatert 25.04.2022

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til 

  • tre søkere som i begrenset grad kan bruke 4-nonylfenol (forgrenet og lineær, etoksylert)  
  • 14 søkere som i begrenset grad kan bruke 4-fenyl (1,1,3,3-tetrametylbutyl) som er etoksylert

EU-kommisjonen har gitt avslag eller delvis avslag til

  • to søkere som har fått avslag på søknaden om bruk av høytemperatur steinkulltjærebek, mens en søker har fått delvis autorisasjon

  • fire søkere har fått delvis autorisasjon for bruk av høytemperatur steinkulltjærebek og antracenolje.

  • en virksomhet har fått avslag på søknad om bruk av blysulfokromat gul og blykromatmolybdatsulfat rød.

Bedrifter som er omfattet av vedtakene om autorisasjon

Her kan du se hvem som er omfattet og klikke på Echa nummer for å se søknadene:

Miljødirektoratet har fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon:

Les mer