EU-høring om rammeverk for bærekraftige produkter

EU-kommisjonen har lagt ut sitt forslag til et rammeverk for bærekraftige og sirkulære produkter på høring.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.04.2022

EU-kommisjonen la 30. mars 2022 frem et rammeverk som skal sikre bærekraftige og sirkulære produkter. Rammeverket inneholder en melding om hvordan bærekraftige produkter skal bli den nye normen og forslag til en ny økodesignforordning. Forordningen vil erstatte dagens økodesigndirektiv, og vil både stille flere krav til produkter og gjelde for flere typer produkter enn de som er omfattet av dagens økodesigndirektiv. I dag omfatter direktivet energirelaterte produkter.

Relaterte lenker