Nasjonalt register for oppdrettere av Cites arter

Driver du oppdrett av Cites liste A-arter? Da må du registrere deg hos Miljødirektoratet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 11.04.2022

I Norge drives det oppdrett med ulike arter av levende dyr omfattet av Cites, en konvensjon som regulerer internasjonal handel med utrydningstruede og sårbare arter. Nasjonalt reguleres Cites gjennom norsk forskrift, og artene dette gjelder er utrydningstruede og står på vedlegg 1, liste A i forskriften.

Søk digitalt om registrering

Miljødirektoratet har nå opprettet et nasjonalt register for oppdrettere av Cites liste A-arter, hvor oppdrettere kan søke digitalt om registrering gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: CITES – Registrering som nasjonal oppdretter av A-listede CITES-arter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

Forutsatt at oppdretteren er registrert hos Miljødirektoratet, kan oppdrett av Cites liste A-arter bli vurdert etter reglene for sårbare arter, på Cites liste B. Se CITES-forskriften § 12. Slik registrering gjelder innenfor Cites-forskriftens virkeområde, det vil si i Norge.

Vilkår for oppdrett

For å bli registrert som oppdretter stiller Miljødirektoratet en rekke vilkår. Det innebærer blant annet at foreldreindividenes bakgrunn dokumenteres, det må føres avlsregister, og oppdrettet må drives i samsvar med gjeldende nasjonalt regelverk.

Fullstendig oversikt over vilkår for søknad og registrering gis i Miljødirektoratets søknadssenter.