Ny klassifisering av flere stoffer

EUs forordning nr. 2021/849 er nå inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.04.2022 | Oppdatert 08.04.2022

Endringen innebærer ny fareklassifisering av flere stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere. Endret klassifisering innebærer at stoffene har fått en strengere eller mer utfyllende klassifisering. Listene i vedlegg VI, del 3 i CLP er endret. De nye klassifiseringene er bindende og alle som bruker disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Endringsforskriften som gjennomfører forordningen i Norge gjelder fra 29. mars 2022 og klassifiseringene er bindende fra 17. desember 2022.

Relaterte lenker