Tre siloksaner bekreftet som miljøgifter

Nye testresultater bekrefter at tre kjedeformede siloksaner som brukes bl.a. i kroppspleieprodukter er miljøgifter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.04.2022

De tre kjedeformede siloksanene er:

  • octamethyltrisiloxan (L3), EC nr. 203-497-4
  • decamethyltetrasiloksan (L4), EC nr. 205-491-7
  • dodecamethylpentasiloksan (L5), EC nr. 205-492-2

Stoffene   brukes i en rekke produkter blant annet i kroppspleieprodukter, bilpleieprodukter, rengjøringsmidler, tetningsmidler og lim.

L3, L4 og L5 er lite nedbrytbare i vann og sedimenter, hoper seg svært lett opp i organismer og kan ha både helse og miljøskadelige egenskaper.

Utstrakt bruk av siloksaner i produkter

De tre kjedeformede siloksanene kan være erstatningsstoffer for de sykliske siloksaner D4, D5 og D6. Disse er allerede forbudt eller foreslått forbudt i kosmetiske produkter, kroppspleieprodukter og i andre produkter til privat og profesjonell bruk i EU.

Stoffevaluering for å avdekke helse- og miljørisiko

Ved stoffevaluering avklares om et stoff representerer en mulig risiko for helse eller miljø. I denne prosessen kan myndighetene kreve ytterligere informasjon og nye tester fra den som har registrert produktet for å avklare om det er risiko. Stoffevaluering har vært viktig for å få mer kunnskap om disse siloksanene.

Det er viktig å regulere disse stoffene videre under REACH slik at farlige stoffer ikke erstattes med andre farlige stoffer.