EU-høring om jordhelselov

EU-kommisjonen ber om innspill til den kommende jordhelseloven som de skal foreslå allerede i 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 05.08.2022

Målet med jordhelseloven er å gi jord samme beskyttelse som vann, marine miljøer og luft har i Europa. Loven er en del av EUs jordstrategi, som skal sikre at all europeisk jord oppnår god helse før 2050.

Jordhelseloven vil blant annet omhandle jordens

  • karbonlagring
  • biodiversitet, inklusive restaurering
  • beskyttelse mot erosjon og overbygging
  • beskyttelse mot forurensning og opprydning i forurensning.

Høringsfrist 24. oktober 2022