EU-høring: Lagring av flytende kvikksølvavfall

EU-kommisjonen ber om innspill om forlengelse av midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall i påvente av behandling for endelig deponering.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 05.08.2022

Artikkel 13 paragraf 2 i kvikksølvforordningen (EU) 2017/852 tillater at flytende kvikksølvavfall kan midlertidig lagres på dedikerte deponier, i påvente av behandling for endelig deponering, fram til 31. desember 2022.

EU har fortsatt betydelige mengder av flytende kvikksølvavfall som venter på riktig behandling, før det kan bli endelig deponert.

Høringfrist 16. august 2022

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om endring av artikkel 13 paragraf 2 i kvikksølvforordningen, slik at den midlertidige lagringsperioden blir forlenget til 31. desember 2025.

Dette forslaget vil sikre forsvarlig forvaltning av de gjenværende mengder av flytende kvikksølvavfall i EU.