Høring: Forslag om å klassifisere flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for blant annet folpet og captan, innen 7. oktober 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 11.08.2022 | Oppdatert 11.08.2022

Høringen gjelder

  • 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate; isophorone di-isocyanate (EC 223-861-6, CAS 4098-71-9);

  • folpet (ISO); N-(trichloromethylthio)phthalimide (EC 205-088-6, CAS 133-07-3; index number 613-045-00-1);

  • 9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts [1]; Reaction products of fatty acids, C18 (unsaturated) alkyl with sulfur trioxide, potassium salts [2]; 9(or 10)-sulphooctadecanoic acid, potassium salt [3] (EC 271-843-1 [1], - [2]; 267-966-5 [3]; CAS 68609-93-8 [1], - [2]; 67968-63-2 [3]);

  • captan (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N-(trichloromethylthio)phthalimide (EC 205-087-0, CAS 133-06-2);

  • 2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile; [DBDCB] (EC 252-681-0, CAS 35691-65-7)
  •  

 

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.