Hurtigbåter kan få 50 millioner ekstra i støtte

Gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2022 er det satt av ytterligere 50 millioner kroner til Hurtigbåtprogrammet under Klimasats-ordningen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.08.2022

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for ordningen og deler ut midler i Hurtigbåtprogrammet. Programmet skal bidra til å kutte klimagassutslipp og omstilling til utslippsfrie hurtigbåter.

Dette blir den andre tildeling i programmet i 2022. 

Søknadsfristen for den nye søknadsrunden er 14. oktober 2022. Miljødirektoratet planlegger å dele ut midlene innen utgangen av året.

For mer informasjon om hurtigbåtprogrammet, søknadskriterier og søknadsskjema, se: