Jakte villrein på Hardangervidda? Dette bør du vite

15. august startar villreinjakta i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7. Fleire tiltak er sett i verk for å sikre ei god jakt i 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.08.2022

Miljødirektoratet og lokal villreinforvaltning har blant anna innført tilskot til utflyging av slakt, utvida jakttid og tilgang til GPS-posisjonar. Målet er å kjempe mot, og om mogleg utrydde, klassisk skrantesjuke. Jakta er eit viktig bidrag for å redusere talet på dyr som kan bli smitta.

Her finn du informasjon om alle tiltaka som gjeld deg som jeger:

Jegerar som flyg ut villrein, elg eller hjort med helikopter eller sjøfly frå Hardangervidda villreinområde 15. august til 23. desember kan søkje om å få refundert ein del av kostnaden. Les meir her:

Ta skrantesjukeprøver av lymfeknutar og hjerne

Alle jegerar skal ta skrantesjukeprøver av alle felte villrein som er eldre enn kalv. Prøvene blir sende til Veterinærinstituttet, og det felte dyret må registrerast i Hjorteviltregisteret eller Sett og skoten.

Sjå korleis du tek prøver her: