Kjemikalieregelverket CLP revideres

EU-kommisjonen gjennomfører en offentlig høring av revisjon av CLP. Høringen vil pågå til 19. august 2022.

Publisert 16.08.2022 | Oppdatert 16.08.2022

EU kommisjonen ber om innspill

EU-kommisjonen ber om innspill og synspunkter om oppdatering av den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av stoffene som inneholder

2-etylheksansyre eller borforbindelser.

Stoffene tildeles noter og er nylig er blitt lagt til i del 1 av vedlegg VI i CLP.

Kommende endringer i CLP-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til høring for å kunne påvirke endringsforslaget. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.