Akvakulturanlegg i sjø bør kartlegge sårbar natur

Naturmangfoldet skal vurderes ved søknad om akvakulturanlegg i sjøen. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet foreslår ny metodikk for kartlegging.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.12.2022

Norge mangler kunnskap om forekomster av viktige sårbare marine arter og naturtyper langs store deler av norskekysten. Det er derfor behov for å kartlegge dette i områder der fiskeoppdrettere søker om tillatelse.

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet har samarbeidet om forslag til kartleggingsmetodikk, som er sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.