Analyse av stoffer i nye plastmaterialer i leker

Miljødirektoratet jobber for strengere regulering av helsefarlige stoffer i leker til barn.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.12.2022 | Oppdatert 21.12.2022

En ny rapport gir oss bedre innsikt i organiske stoffer som lekker ut av nye plastmaterialer i leketøy for barn under 3 år og om barn kan eksponeres for stoffene når de putter disse lekene i munnen.

Med denne rapporten følger Miljødirektoratet opp Handlingsplanen for ein giftfri kvardag 2021-2024 og EUs kjemikaliestrategi for bærekraft.

Danish Technological Institute (DTI) har på oppdrag fra Miljødirektoratet analysert innholdet av organiske stoffer i lekene og utlekking av disse stoffene til kunstig spytt.

Sammendrag av rapport

Flere leker produseres med nye plastmaterialer, slik som biobasert og resirkulert plast.

20 leker laget av slike nye plastmaterialer beregnet for barn under tre år, ble analysert. Flere av lekene som ble valgt ut, var også ment for å puttes i munnen.

Stoffene som oftest ble identifisert i lekene var alifatiske hydrokarboner. Dette er hovedkomponenter i mineralolje, som plast er laget av. De alifatiske hydrokarbonene kan dermed stamme fra produksjonen eller være nedbrytningsprodukter fra plasten. Ingen av de identifiserte stoffene lakk ut til det kunstige spyttet.