Autorisasjon: 4-tert-OPnEO og 4-NPnEO

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til ti søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 01.12.2022 | Oppdatert 01.12.2022

Vedtaket om autorisasjon gjelder virksomhetene og bruksområdene listet nedenfor. Du finner mer informasjon om bruksområdene i lenkene under.

 

4-tert-OPnEO

 

4-NPnEO

Miljødirektoratet har fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen.

Relevante lenker