Autorisasjon: 4-tert-OPnEO og 4-NPnEO

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til ti søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.12.2022 | Oppdatert 01.12.2022

Vedtaket om autorisasjon gjelder virksomhetene og bruksområdene listet nedenfor. Du finner mer informasjon om bruksområdene i lenkene under.

 

4-tert-OPnEO

 

4-NPnEO

Miljødirektoratet har fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon:

Relevante lenker