Bearbeiding av ferrometaller får strengere EU-krav

Statsforvaltere må vurdere om det er nødvendig å revidere tillatelser til virksomheter etter EUs nye Bat-konklusjoner fr bearbeiding av ferrometaller.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.12.2022

Bat-konklusjonene for bearbeiding av ferrometaller 

Gjelder for følgende aktiviteter under EUs industriutslippsdirektiv (IED):

2.3 Bearbeiding av ferrometaller ved hjelp av

  1. a) varmevalsing med en kapasitet på over 20 tonn råstål per time
  2. c) påføring av beskyttelseslag av smeltet metall med en behandlingskapasitet på over 2 tonn råstål per time

2.6 Behandling av overflater på jernmetaller ved kjemisk eller elektrolyttisk prosess, hvis behandlingsbadene er på mer enn 30 m3, når det utføres kaldvalsing, trådtrekking eller batch-galvanisering.

EU-dokumentet adresserer blant annet miljøstyringssystem, støy, overvåking av utslipp, teknikker for drift, energieffektivisering, avfallshåndtering og utslippsreduksjon, og forpliktende utslippsnivåer til luft og vann (Bat-AEL).

Statsforvalteren vurderer nye krav i tillatelsene 

Bref-dokumentet (Best Available Techniques Reference Document) angir hva som anses som beste tilgjengelige teknikk i EU (Bat-konklusjoner). Statsforvalteren vil revurdere vilkårene i utslippstillatelsene opp mot Bat-konklusjonene i FMP Bref for de virksomhetene i Norge som er omfattet. 

Tillatelsene etter forurensningsloven skal, om nødvendig, endres og vilkårene overholdes hos virksomhetene innen fire år etter publisering av de nye Bat-konklusjonene i oktober 2022.