Blyforbud i ammunisjon og fiskeutstyr får støtte

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at et Reach-restriksjonsforslag mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr får støtte fra deres vitenskapskomiteer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.12.2022

Forslaget har vært på offentlig høring og nå foreligger både anbefaling fra Echas komité for risikovurdering (Rac) og fra Echas komité for sosioøkonomisk analyse (Seac) om restriksjonsforslaget.

Forslaget omfatter forbud mot blyammunisjon til jakt og sportsskyting og forbud mot bly i søkker, sluker og annet fiskeutstyr, med ulike overgangsordninger for de ulike produkttypene. Ammunisjon til bruk av for eksempel forsvaret og politiet vil bli unntatt fra restriksjonen.

Alvorlige effekter på helse og miljø

Bly og blyforbindelser har flere alvorlige effekter på helse og miljø. Bly tas opp i fisk og pattedyr når de eksponeres over tid, og stoffet skilles langsomt ut av organismene og hoper seg opp i næringskjeden. Fugler kan forgiftes av rester av blyhagl og små blysøkker, fordi de får i seg dette sammen med småstein og grus når de spiser.

Bly er også giftig for mennesker og kan gi helseskader i små mengder. Gravide og barn er spesielt sårbare for blyeksponering, og bly kan hemme barns intellektuelle utvikling.

Skal fase ut bruk og produksjon av bly

Bly er på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

Echa opplyser at restriksjonen kan hindre at mer enn 600 000 tonn bly blir sluppet ut i miljøet, redde millioner av fugler fra blyforgiftning og beskytte barn i familier som spiser mye kjøtt fra jakt.

EU har allerede innført en restriksjon mot bruk av blyhagl i og nær våtmark. Den vil begynne å gjelde både i EU og Norge 15. februar 2023.

Neste trinn

Echa vil tidlig i 2023 sende restriksjonsforslaget sammen med den samlede anbefalingen fra Rac og Seac til EU-kommisjonen som grunnlag for diskusjoner før et endelig vedtak.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relaterte lenker